Nhà phân phối Teltonika Networks tại Việt Nam gửi đến quý khách hàng quy trình mua hàng

Quy trình mua bán hàng hóa tại Nhà phân phối Teltonika Networks Việt Nam được thực hiện theo trình tự như sau:

  1. Báo giá gửi đến Quý khách hàng
  2. Khách hàng kiểm tra Danh mục hàng hóa, số lượng, đơn giá và xác nhận báo giá
  3. Nhà phân phối Teltonika Networks Việt Nam triển khai trình tự làm PO đơn hàng
  4. Quý khách hàng xác nhận PO đơn hàng, —> làm thủ tục thanh toán theo PO đơn hàng
  5. Teltonika Networks Việt Nam kiểm tra nhận được tiền thanh toán —> triển khai giao hàng luôn (đối với hàng có sẵn), đặt hàng đối với hàng không có sẵn.
  6. Sau khi bàn giao, Khách hàng xác nhận vào biên bản bàn giao hoàn thành thủ tục giao hàng
Trường hợp khách hàng cần hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Teltonika Networks Việt Nam chuyển thông tin liên hệ của bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ