Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ trên trang web https://teltonika-networks.vn/ (sau đây viết tắt là “Thỏa thuận”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty TNHH Công Nghệ Việt Tuấn (sau đây viết tắt là “Teltonika Việt Nam”) với Người dùng dịch vụ cung cấp tại trang web https://teltonika-networks.vn/ (sau đây viết tắt là “Người dùng”).

I. Điều khoản sử dụng

 • Để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website https://teltonika-networks.vn/, người sử dụng phải chấp nhận và tuân thủ các điều kiện được đặt ra trong bản thỏa thuận này.
 • Khi truy cập và sử dụng https://teltonika-networks.vn/ dưới bất kỳ hình thức nào (máy tính, điện thoại, tivi hoặc các thiết bị kết nối Internet khác), người dùng cũng phải tuân thủ Thỏa thuận này.
 • Để tuân thủ luật pháp, các điều khoản của Thỏa thuận này có thể được cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Teltonika Việt Nam sẽ thông báo rõ ràng những thay đổi, bổ sung đó trên website và diễn đàn.

II. Đăng ký tài khoản và sử dụng

 1. Bằng việc kiểm tra việc sử dụng https://teltonika-networks.vn/, người dùng cam kết rằng:
 • Đủ tuổi hợp pháp để tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc và không phải là người bị cấm sử dụng https://teltonika-networks.vn/ theo luật hiện hành; hoặc
 • Có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc người giám hộ của người dùng để sử dụng https://teltonika-networks.vn/ theo các Điều khoản và Thỏa thuận.
 1. Đồng thời với việc đăng ký tài khoản và sử dụng https://teltonika-networks.vn/ bạn cũng đồng ý với các điều khoản sau:
 • Người dùng có thể thay đổi tên tài khoản nhưng tên phải đúng quy định của Teltonika Việt Nam, không vi phạm các điều cấm trong thỏa thuận này.
 • Tuân thủ pháp luật và các quy tắc trên https://teltonika-networks.vn/. Nếu Người dùng vi phạm các quy định của địa chỉ này và/hoặc Thỏa thuận này, Người dùng sẽ bị phạt theo các quy định của Thỏa thuận dịch vụ https://teltonika-networks.vn/ hoặc Quy chế cung cấp dịch vụ https://teltonika-networks.vn/ theo ý củaTeltonika Việt Nam.
 • Các biểu tượng trang web khác có thể xuất hiện tại https://teltonika-networks.vn/, những trang web này không được kiểm soát hoặc sở hữu bởi Việt Tuấn. Việc truy cập các trang web khác này có thể hoàn toàn rủi ro và nguy hiểm. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến việc bạn sử dụng trang web được liên kết này. Teltonika Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web hoặc điểm đến khác ngoài https://teltonika-networks.vn/.

III. Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web https://teltonika-networks.vn/, Người dùng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Sử dụng https://teltonika-networks.vn/ để thu thập thông tin về những người dùng khác.
 2. Đặt tên người dùng theo với tên danh nhân, lãnh đạo đảng, nhà nước, tên cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố, hoặc những câu từ có ý nghĩa không lành mạnh, phản tôn giáo, trái đạo đức xã hội.
 3. Nghiêm cấm quảng bá sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng hoặc truyền bất kỳ thông điệp thương mại, chào mời, thư dây chuyền hoặc cơ hội đầu tư nào.
 4. Can thiệp trái pháp luật, gây gián đoạn hoặc phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các trang web hợp pháp https://teltonika-networks.vn/
 5. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, dữ liệu cá nhân và tài nguyên Internet.
 6. Sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web hoặc phương tiện nào khác để xóa, sửa đổi, bản quyền, thương hiệu hoặc các dấu hiệu độc quyền khác được hiển thị trong Nội dung (ví dụ:logo) hoặc các hệ thống kiểm soát dữ liệu khác nhằm hạn chế truy cập từ các khu vực địa lý khác nhau.
 7. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web hoặc phương tiện nào khác để sao chép, tải xuống, chặn, lưu trữ, phân phối, truyền tải, xuất bản, sửa đổi, dịch, phân phối, trưng bày, bán hoặc truyền tải lại nội dung.
 8. Nhân bản, tái tạo, phân phối hoặc quảng bá bất kỳ yếu tố nào của nội dung mà không có sự đồng ý trước của Teltonika Việt nam. Người dùng không được tạo bất kỳ mô hình kinh doanh nào, dù vì lợi nhuận hay không, bằng cách sử dụng Nội dung được liệt kê trên https://teltonika-networks.vn/ bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố cục, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, video và hình ảnh tĩnh. Ngoài ra, nghiêm cấm tạo sản phẩm phái sinh hoặc đối tượng bắt nguồn từ hoặc dựa trên Nội dung, bao gồm dựng phim, video tương tự, hình nền, chủ đề, thiệp chúc mừng và hàng hóa.
 9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên https://teltonika-networks.vn/ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 10. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 11. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống https://teltonika-networks.vn/.

Người dùng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện một hoặc các hành vi trên.

IV. Giới hạn trách nhiệm

 1. Nếu phát sinh rủi ro, hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, lỗi đường truyền internet hoặc do thiên tai,…..bạn phải chấp nhận rủi ro. Teltonika Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro và thiệt hại gây ra, nhưng Teltonika Việt Nam từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ những trường hợp đó.
 2. Trách nhiệm của Teltonika Việt Nam đối với những thiệt hại mà bạn gánh chịu sẽ không vượt quá số tiền Teltonika Việt Nam nhận được từ bạn khi bạn sử dụng https://teltonika-networks.vn/.

V. Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Teltonika Việt Nam, các pháp nhân phụ thuộc, liên kết của Teltonika và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người dùng sử dụng https://teltonika-networks.vn/ của Teltonika Việt Nam và/hoặc Người dùng vi phạm Thỏa thuận.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

Khi sử dụng trang web https://teltonika-networks.vn/, Người dùng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

1. Quyền của Người dùng:

 • Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại trang web https://teltonika-networks.vn/ để sử dụng dịch vụ.
 • Quyền được bảo mật thông tin tài khoản.
 • Quyền được yêu cầu Ban quản trị tiến hành các biện pháp xác minh thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại trang web https://teltonika-networks.vn/.
 • Quyền được bảo đảm bí mật thông tin của Người dùng.

2. Nghĩa vụ của Người dùng

 • Tuân thủ quy định tại Thỏa thuận này và các quy định pháp luật liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 • Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Teltonika Việt Nam sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Teltonika Việt Nam về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu. Vì lý do bảo mật và tránh truy cập trái phép, Người dùng phải đăng xuất khỏi trang web vào cuối mỗi lần sử dụng theo đúng trình tự. Trong mọi trường hợp, Teltonika Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ vấn đề nào phát sinh và/hoặc phải ảnh hưởng bởi Người dùng và/hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba là kết quả của việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web trái phép.
 • Khi phát hiện ra lỗi của Teltonika Việt Nam, Người dùng thông báo qua thông tin liên lạc sau:
  • Email liên hệ: sales@viettuans.vn
  • Hotline: 0903.209.123
 • Người dùng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu Người dùng vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng trang web https://teltonika-networks.vn/ này.
 • Người dùng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Thỏa thuận này.
 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của Teltonika Việt Nam

1. Quyền của Teltonika Việt Nam

  • Cung cấp thông tin của Người dùng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  • Áp dụng các chế tài quy định tại Thỏa thuận.

2. Trách nhiệm của Teltonika Việt Nam

   • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ, trang web https://teltonika-networks.vn/.
   • Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người dùng, thông báo cho Người dùng về quyền, trách nhiệm và những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
   • Bảo đảm quyền quyết định của Người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
   • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, trang web https://teltonika-networks.vn/, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Thu thập thông tin

1. Thông tin nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng dịch vụ https://teltonika-networks.vn/ của Teltonika Việt Nam, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.

2. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân

 • Khi Người dùng sử dụng dịch vụ https://teltonika-networks.vn/ (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người dùng sử dụng các trang web và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào Người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của Người dùng, loại trình duyệt, trang web Người dùng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà Người dùng tìm kiếm.
 • Khi Người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
 • Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người dùng truy cập vào. Nếu Người dùng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, Người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web hoặc tất cả các tính năng của https://teltonika-networks.vn/.
 • Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.’

IX. An toàn

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc riêng tư của bạn sẽ luôn được an toàn và riêng tư.

X. Xử lý hoặc chuyển giao quốc tế

Thông tin của người dùng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

XI. Tiết lộ

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông Tin nhận dạng Cá Nhân và Thông tin Nhận dạng Không Mang Tính Cá Nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.

XII. Điều khoản chung

 1. Teltonika Việt Nam bảo lưu quyền sửa đổi trang web mà không cần thông báo trước, và Thỏa thuận điều chỉnh việc sử dụng https://teltonika-networks.vn/, bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn thu phí để truy cập và/ hoặc sử dụng https://teltonika-networks.vn/. Teltonika Việt Nam cũng bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ hoặc một phần của ứng dụng https://teltonika-networks.vn/ vào bất cứ lúc nào một cách thận trọng mà không cần thông báo trước.
 2. Việc Teltonika Việt Nam không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đối với Teltonika Việt Nam.
 3. Các điều khoản của Thỏa thuận này là độc lập và tách biệt với nhau. Nếu bất kỳ điều khoản nào không có hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh cần thiết để có giá trị và có hiệu lực, hoặc nếu nó không thể điều chỉnh, loại bỏ và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực khi Thỏa thuận này được ký kết với các điều khoản không hợp lệ không thể điều chỉnh hoặc loại bỏ.
 4. Người dùng từ bỏ quyền khởi kiện đối với bất kỳ hành vi nào xảy ra giữa hai Bên. Thỏa thuận này và mối quan hệ của Người dùng với Teltonika Việt Nam theo Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không cần biết đến mâu thuẫn các quy định của pháp luật. Người dùng và Teltonika Việt Nam đồng ý chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ Thỏa thuận.
 5. Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với Người dùng kể từ thời điểm Người dùng đồng ý trong quá trình đăng ký tài khoản.

Chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của quý khách hàng!