Quy định về việc thanh toán sẽ được Nhà phân phối Teltonika Networks Việt Nam quy định chi tiết trong PO, đơn hàng, hợp đồng được ký kết xác nhận với Quý khách hàng.

Hiện tại Nhà phân phối Teltonika Networks Việt Nam đang áp dụng 03 phương thức thanh toán như dưới đây:

  1.  Thanh toán trực tiếp tại văn phòng: Quý khách thanh toán trực tiếp với bộ phận kế toán tại văn phòng
  2. Thanh toán tại điểm giao hàng: Thanh toán cho nhân viên giao hàng của Nhà phân phối Teltonika Networks Việt Nam
  3. Thanh toán bằng chuyển khoản: Quý khách thực hiện thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng vào hệ thống tài khoản của Nhà phân phối Teltonika Networks:
    1. Số tài khoản thanh toán được ghi chi tiết trong đơn hàng
    2. Nội dung CK thanh toán yêu cầu ghi rõ số đơn hàng, đơn vị thanh toán

Nhà phân phối Teltonika Networks Việt Nam  lưu ý mọi thông tin giao dịch với quý khách được cập nhật chi tiết qua email.